BtcTurk, adil ve güvenilir bir piyasa oluşmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası mecradaki genel piyasa koşulları ile uyumlu olmak amacıyla yeni bir kriptoparayı BtcTurk platformlarında listeleyerek işleme açtığı ilk andan itibaren ortalama 24 saat boyunca alım emirleri için tavan fiyat ve satım emirleri için taban fiyat limiti (“Fiyat Limiti Uygulaması”) uygulayabilir.

Bu doğrultuda, Fiyat Limiti Uygulaması dışında kalan emirleriniz piyasaya iletilmeyerek BtcTurk tarafından re’sen reddedilecektir. BtcTurk, bahse konu Fiyat Limit Uygulaması’nı kendi takdiriyle dilediği zaman, dilediği kriptoparada belirlemek ve/veya dilediği zaman değiştirmek hak ve yetkisine sahiptir. Belirlenen ve/veya değiştirilen Fiyat Limiti Uygulaması kullanıcılar için hiçbir şekilde kazanılmış hak teşkil etmez.  Bununla birlikte, BtcTurk emrinizin gerçekleşeceğini hiçbir şekilde garanti veya taahhüt etmez.

BtcTurk, piyasa koşullarına bağlı olarak ve/veya kendi takdiriyle, kriptoparanın ilk işlem görmeye başladığı tarihten itibaren belirlenen ortalama 24 saatlik Fiyat Limiti Uygulaması’nı daha kısa sürede devre dışı bırakma veya ortalama 24 saatlik süreyi dilediği kadar uzatma hak ve yetkisine sahiptir.

BtcTurk nezdinde listelenerek ilk defa işlem görmeye başlayan kriptoparalar için alım veya satım emri veren kullanıcılar, işbu Kurallarda belirtildiği şekilde ve Fiyat Limit Uygulaması dahilinde işlem yapmayı kabul etmiş sayılırlar. İşbu Kurallar veya Fiyat Limit Uygulaması kapsamında işlem yapmak istemeyen kullanıcıların herhangi bir emir iletmemesi gerekmektedir.

İşbu Kurallar ve Fiyat Limiti Uygulaması; BtcTurk nezdinde listelenerek ilk defa işlem görmeye başlayan kriptoparalar için BtcTurk’ün kendi takdiriyle belirlediği, ulusal ve/veya uluslararası piyasalarda işlem gören aynı veya benzer işlem çiftlerindeki fiyatlar, limitler, fiyat oynaklığı, likidite ve uygulamalarına göre BtcTurk’ün kendi takdiriyle belirlenebilir ve/veya değiştirilebilir.

BtcTurk, Fiyat Limit Uygulaması kapsamında belirlediği oranları dilediği zaman ve kendi takdiriyle değiştirme ve/veya farklı seviyelerde uygulama hak ve yetkisine sahiptir. Bahse konu değişiklikler kullanıcılar için hiçbir şekilde kazanılmış hak teşkil etmez.

Fiyat Limit Uygulaması’nın ve/veya işbu Kurallar’da belirtilen koşullar ve sürelerin kısmen ve/veya tamamen değiştirilmesi halinde, değişiklik öncesindeki Fiyat Limit Uygulaması kapsamında verilen alım veya satım emirleri Kullanıcı tarafından iptal edilmedikçe geçerli olmaya devam eder.

İşbu Kurallar’da belirtilen koşullar ve süreler ile Fiyat Limit Uygulaması’nı güncel olarak takip etmek kullanıcının yükümlülüğünde olup, BtcTurk yapılan değişiklikler konusunda kullanıcıyı herhangi bir şekilde bilgilendirmekle yükümlü değildir.

BtcTurk tarafından bildirilen işbu Kurallar veya Fiyat Limit Uygulaması ile bunlarda yapılan değişiklikler çeşitli oranlarda riskler ihtiva etmekte olup, alım satımdan veya uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Bu riskler kullanıcının lehine çalışabileceği gibi aleyhine de çalışabilir, kullanıcının bu nedenle zarara uğrama veya yatırdığı parasını kaybetme riski bulunmaktadır. Bu nedenle, kullanıcıların işlem gerçekleştirmeden önce kar elde edebilecekleri gibi zarar risklerinin de bulunduğunu dikkate alarak karar vermeleri ve işlemlerini gerçekleştirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmaları gerekmektedir.

Alım emirlerinde herhangi bir taban fiyatı, satım emirlerinde ise herhangi bir tavan fiyatı uygulanmamaktadır.

İşbu Kurallar ile Fiyat Limit Uygulaması’na ilişkin Örnekler:

İlk Defa Listelenen Kriptopara : XXXTRY

Hesaplanan Kriptoparanın BtcTurk Tarafından Hesaplanan Ulusal/Uluslararası Ortalama Fiyatı : 1.00 TRY

Tavan ve Taban Fiyat Farkı Oranları : 20% (Tavan ve Taban Fiyat Farkı Oranı örnekte eşit olarak kabul edilmiştir)

Alım Emirleri için Tavan Fiyat : 1 x (1+20%) = 1.20 TRY Satım Emirleri için Taban Fiyat : 1 x (1-20%) = 0.80 TRY

Kullanıcı Alım Emri Örneği – 1 :

 1. Kullanıcı 1.10TRY fiyat ile XXXTRY işlem çiftinde alım emri girmek istemektedir.
 2. 1.10 TRY alım emir fiyatı, o anda uygulanmakta olan 1.20 TRY alım emir tavan fiyatından küçüktür.
 3. Kullanıcının 1.10 TRY fiyatlı alım emri, hesabında yeterli miktarda TRY bakiyesinin mevcut olduğu hallerde piyasaya iletilir.
 4. İletilen emir, en iyi fiyatlı satış emir fiyatına eşit veya fiyatından büyük ise işlem gerçekleşir.
 5. İletilen emir en iyi fiyatlı satış emir fiyatından küçük ise pasife yazılır.

Kullanıcı Alım Emri Örneği – 2 :

 1. Kullanıcı 1.25TRY fiyat ile XXXTRY işlem çiftinde alım emri girmek istemektedir.
 2. 1.25 TRY alım emir fiyatı, o anda uygulanmakta olan 1.20 TRY alım emir tavan fiyatından büyüktür.
 3. Kullanıcının 1.25 TRY fiyatlı alım emri, hesabında yeterli miktarda TRY bakiyesi mevcut olsa dahi piyasaya iletilmez.

Kullanıcı Alım Emri Örneği – 3 :

 1. Kullanıcı 0.10TRY fiyat ile XXXTRY işlem çiftinde alım emri girmek istemektedir.
 2. 0.10 TRY alım emir fiyatı, o anda uygulanmakta olan 1.20 TRY alım emir tavan fiyatından küçüktür.
 3. Kullanıcının 0.10 TRY fiyatlı alım emri, hesabında yeterli miktarda TRY bakiyesi mevcut olduğu hallerde piyasaya iletilir.

Kullanıcı Alım Emri Örneği – 4 :

 1. Kullanıcı 1.10TRY fiyat ile XXXTRY işlem çiftinde alım emri girmek istemektedir.
 2. 1.10 TRY alım emir fiyatı, o anda uygulanmakta olan 1.20 TRY alım emir tavan fiyatından küçüktür.
 3. Kullanıcının 1.10 TRY fiyatlı alım emri, hesabında yeterli miktarda TRY bakiyesi mevcut olduğu hallerde piyasaya iletilir.
 4. Alım emirlerinde uygulanmakta olan tavan fiyat, BtcTurk tarafından 1.10TRY olarak güncellenir. Güncellemenin takibi kullanıcının sorumluluğundadır.
 5. Kullanıcının piyasaya güncelleme öncesinde iletmiş olduğu alım emri geçerliliğini korur.
 6. Kullanıcının piyasaya iletmiş olduğu alım emrinin fiyatı, en iyi satış emir fiyatına eşit veya büyük olduğu durumda emir gerçekleşir.

Kullanıcı Satım Emri Örneği – 1 :

 1. Kullanıcı 0.90TRY fiyat ile XXXTRY işlem çiftinde satım emri girmek istemektedir.
 2. 0.90 TRY satım emir fiyatı, o anda uygulanmakta olan 0.80 TRY satım emir taban fiyatından büyüktür.
 3. Kullanıcının 0.90 TRY fiyatlı satım emri, hesabında yeterli miktarda XXX kriptopara bakiyesinin mevcut olduğu hallerde piyasaya iletilir.
 4. İletilen emir, en iyi fiyatlı alış emir fiyatına eşit veya küçük ise işlem gerçekleşir.
 5. İletilen emir, en iyi fiyatlı alım emir fiyatından büyük ise pasife yazılır.

Kullanıcı Satım Emri Örneği – 2 :

 1. Kullanıcı 0.75TRY fiyat ile XXXTRY işlem çiftinde satım emri girmek istemektedir.
 2. 0.75 TRY satım emir fiyatı, o anda uygulanmakta olan 0.80 TRY satım emir taban fiyatından küçüktür.
 3. Kullanıcının 0.75 TRY fiyatlı satım emri, hesabında yeterli miktarda XXX kriptopara bakiyesi mevcut olsa dahi piyasaya iletilmez.

Kullanıcı Satım Emri Örneği – 3 :

 1. Kullanıcı 2.00TRY fiyat ile XXXTRY işlem çiftinde satım emri girmek istemektedir.
 2. 2.00 TRY satım emir fiyatı, o anda uygulanmakta olan 0.80 TRY satım emir taban fiyatından büyüktür.
 3. Kullanıcının 2.00 TRY fiyatlı satım emri, hesabında yeterli miktarda XXX kriptopara bakiyesinin mevcut olduğu hallerde piyasaya iletilir.

Kullanıcı Satım Emri Örneği – 4 :

 1. Kullanıcı 0.90TRY fiyat ile XXXTRY işlem çiftinde satım emri girmek istemektedir.
 2. 0.90 TRY satım emir fiyatı, o anda uygulanmakta olan 0.80 TRY satım emir taban fiyatından büyüktür.
 3. Kullanıcının 0.90 TRY fiyatlı satım emri, hesabında yeterli miktarda XXX kriptopara bakiyesinin mevcut olduğu hallerde piyasaya iletilir.
 4. Satım emirlerinde uygulanmakta olan taban fiyat, BtcTurk tarafından 0.90TRY olarak güncellenir.
 5. Kullanıcının piyasaya güncelleme öncesinde iletmiş olduğu emir geçerliliğini korur. Güncellemenin takibi kullanıcının sorumluluğundadır.
 6. Kullanıcının piyasaya iletmiş olduğu satım emrinin fiyatı, en iyi alış emir fiyatına eşit veya küçük olduğu durumda emir gerçekleşir.